Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

"αποτύπωμα"
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
"Χαράξου κάπου με οποιονδήποτε τρόπο και μετά πάλι σβήσου με γενναιοδωρία."
 
                      ("Μαρία Νεφέλη", Οδ. Ελύτης)