Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Από B/W σε B/B

 
 
 
 
Λευκά:  Επί της διαδικασίας!
Μαύρα: . . .
Λευκά: ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ!!!
Μαύρα: ………………….
Λευκά:  ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ !!!!!
Μαύρα: ΕΡΤ... ΜΑΤ!
(από στρατιωτάκι που έγινε βασίλισσα)
Λευκά: …………………………...............